Hvad er en stamvej?

En stamvej er en vej mellem boligveje i et boligkvarter og sekundærvej. Stamveje er som hovedregel facadeløse, det vil sige uden tilknyttet beboelse med dertil hørende ind- og udkørsel. Sådanne veje kan betjene buslinjer.

En stamvej kan godt være privat fællesvej, hvis den alene betjener et afgrænset område bestående af andre private fællesveje, og dermed ikke har udefrakommende gennemkørende færdsel.