Må vi spærre vores grusvej for gennemkørende trafik?

Hvis vejen ligger i landzone, må I gerne spærre den for gennem kørende trafik, hvis I er enige om det. Hvis I samtidig spærrer for gående og cyklende trafik, skal I dog sende en ansøgning til natur@randers.dk. Så vil det blive vurderet om vejen falder ind under naturbeskyttelsesloven, og skal opretholdes for gående og cyklende.

Hvis i derimod vil nedlægge en del eller hele vejen, kræver det en tilladelse fra kommunen.

Vigtigt! Vær opmærksom på, at hvis en spærring placeres, så der ligger huse på hver side af afspærringen, skal der ske adresseændringer, så beredskabet kan finde hurtigst muligt frem. Derfor skal I huske at fortælle kommunen, hvis I spærrer vejen for kørende trafik.