Igangværende vejsyn

I henhold til privatvejslovens bestemmelser skal kommunen offentliggøre på hvilke private fællesveje der er i gangværende vejsyn.

På følgende veje bliver der afholdt vejsyn:

  • Kærvej i Havndal. Forslag til kendelse og udgiftsfordeling er fremsendt til berørte parter. Vejsyn afholdes på stedet onsdag den 31. januar 2018 kl. 16.00.