Igangværende vejsyn

I henhold til privatvejslovens bestemmelser skal kommunen offentliggøre på hvilke private fællesveje der er i gangværende vejsyn.

På følgende veje bliver der afholdt vejsyn:

  • Ankerstjernevej: Vejsyn blev afholdt torsdag den 31. marts 2016 kl. 16. Endelig kendelse er fremsendt 4. maj 2016. Klagefrist er 4 uger fra denne dato.
  • Gl. Landevej, Drastrup: Der er indkaldt til vejsyn torsdag den 12. maj 2016 kl. 16. Mødested ved hus nr. 3.