Oprettelse af frivillige vejlaug

Det kan være en fordel af oprette et vejlaug til at tage sig af vedligeholdelsen af en privat fællesvej.

Randers Kommune anbefaler, at grundejere på private fællesveje etablerer vejlaug til at varetage vedligeholdelsen af vejen og eventuelle fællesarealer.

Der findes ingen generelle retningslinjer for vejlaug. Der skal dog være et sæt vedtægter, og der skal afholdes årlige generalforsamlinger.

Grundejere der ønsker at oprette et vejlaug kan læse mere om registrering af vejlaug på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Medlemskab af et vejlaug er frivilligt, medmindre andet fremgår af skøder eller lokalplaner. Et eventuelt vejlaug har derfor ingen kompetence over for grundejere, der ikke er medlemmer af vejlauget. Ligeledes er vejlauget ikke tillagt kompetencer over for kommunen, hvad angår offentligretlige spørgsmål.

Kommunen anbefaler at medlemskab tinglyses på de ejendomme, der vil være med i vejlauget. Du kan læse mere om tinglysning af vedtægter på Tinglysningen.dk