Private veje

Private veje er veje som ligger på én ejendom, hvor ejere af andre ejendomme ikke har vejret.

Interne boligveje

Private veje er ofte interne boligveje, der ligger på privat grund, for eksempel ved de almene boligselskabers bebyggelser eller ved andelsboligforeninger. Her er det grundejeren selv, der bestemmer over vejene og fortovene, herunder anvendelsen og vedligeholdelsen.

Færdselsregulerende foranstaltninger skal dog godkendes af politiet, hvis vejen indgår i det almindelige vejnet, er mindst 40 meter lang og betjener mindst 7 erhvervsvirksomheder, 7 parcel- eller sommerhuse eller 12 beboelseslejligheder.