Vejfortegnelse

Kommunen skal udarbejde fortegnelser over hvilke veje, der er kommuneveje og hvilke veje, der er private fællesveje. Dette gælder dog kun private fællesveje i byzone.

Det samme gør sig gældende for stierne.

Hvis du vil se hvilken status din vej har, så følg dette link til kort over vejene.

Vær opmærksom på at de private fællesveje i landzone ikke nødvendigvis er registreret, da kommunen ikke har pligt til at lave en fortegnelse over dem. Der må matrikelkort og eventuelle tinglysninger afgøre om der er tale om en privat fællesvej.