Vintertjeneste

Generelt om vintertjeneste

Hvordan rydder Randers Kommune sne og salter på kommunevejene? Hvad er kommunens pligt og hvad er andres pligt? Her finder du oplysninger om vintertjenesten og vintertrafik i Randers Kommune.

Grundejerens pligter

Byrådet har besluttet at grundejerne i byer og bymæssige bebyggelser skal rydde, salte og renholde fortove langs kommunevejene.

Kommunens pligter

Det påhviler kommunen at sørge for saltning og snerydning af kommunens veje, cykelstier og de fortove, hvor pligterne ikke kan pålægges grundejerne. Kommunen bestemmer saltningens og snerydningens omfang.

Kommunens prioritering

Af økonomiske årsager er det nødvendigt at prioritere indsatsen for snerydning og saltning. Byrådet har derfor vedtaget en strategi som opdeler kommunens veje i 4 vejklasser, og kommunens stier i 2 stiklasser.

Vintertrafik

Vintervejret kan påvirke både fremkommeligheden og sikkerheden i trafikken. Det er derfor vigtigt, at du tager ekstra forbehold, når du færdes i trafikken om vinteren.

Når det er vinter

Der er gang i rigtig mange ting, når det endelig bliver hvidt på vejene. Men også i perioden fra sommerferien og frem til vinteren er der fuld gang i forberedelserne hos kommunens vinterfolk.