Generelt om vintertjeneste

Hvordan rydder Randers Kommune sne og salter på kommunevejene? Hvad er kommunens pligt og hvad er andres pligt? Her finder du oplysninger om vintertjenesten og vintertrafik i Randers Kommune.

Kommunens vintertjeneste bliver udført efter "Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser" og en strategi, som Byrådet har vedtaget. Disse beslutninger bliver forhandles med politiet. Alle kommuneveje er prioriteret efter den vedtagne strategi.

Målet med kommunens snerydning og saltning er at sikre trafikkens fremkommelighed, så den kommunale indsats kommer flest mulige til gode. 

Se kommunens vinterregulativ her.

Randers Kommune har ansvaret for vintertjenesten på ca. 1200 km kommuneveje, ca. 50 km fortove, samt ca. 230 km cykel- og gangstier. Kommunevejene er fordelt med 160 km vej på klasse I, 650 km vej på klasse II, 240 km vej på klasse III og 50 km vej på klasse IV. Dertil kommer nogle vejstrækninger som er meget smalle og derfor ligger på stiruter.

Kort over kommunens prioritering af veje findes her.