Kommunens pligter

Det påhviler kommunen at sørge for saltning og snerydning af kommunens veje, cykelstier og de fortove, hvor pligterne ikke kan pålægges grundejerne. Kommunen bestemmer saltningens og snerydningens omfang.

Hvordan gør kommunen?

Snerydning udføres med sneplov på lastbil eller stor traktor. På stier og fortove udføres det enten med kost eller plov på lille traktor.

Saltning bliver primært foretaget med befugtet salt og væske. På klasse I veje vil der blive saltet før der bliver glat. På de øvrige vejklasser først efter at der er blevet konstateret glatføre.

Prioritering af veje vises på dette kort.

Prioritering af stier vises på dette kort.

Saltning Snerydning Kommunen som grundejer Statens pligter