Snerydning

Hvornår ryddes der sne? Kommunens veje ryddes efter den strategi, der er vedtaget af Byrådet.

Ulemper ved kommunens snerydning

Når der ryddes sne, kan det ikke undgås, at sneplovene efterlader en snevold foran indkørsler og på fortove. Kommunen er ikke forpligtet til at fjerne disse volde, og kan af ressourcemæssige årsager heller ikke påtage sig opgaven. Det må derfor overlades til den enkelte grundejer selv at fjerne sneen, hvor det er nødvendigt af hensyn til postbud, renovationsarbejder og kørsel til og fra ejendommen.

Da det kan tage op til 4 timer at køre hver enkelt klasse II rute igennem, kan der gå op til 4 timer fra udkaldet starter til din vej bliver ryddet. Hvis der er fygning, kan der gå yderligere tid, da ploven kan blive bedt om at koncentrere sin indsats på udsatte vejstrækninger.

Prioritering af veje vises på dette kort.

Prioritering af stier vises på dette kort.