Kommunens prioritering

Af økonomiske årsager er det nødvendigt at prioritere indsatsen for snerydning og saltning. Byrådet har derfor vedtaget en strategi som opdeler kommunens veje i 4 vejklasser, og kommunens stier i 2 stiklasser.

Hvordan er kommunale veje og stier prioriteret?

Veje

'Klasse I' er trafikveje som har afgørende betydning for fjerntrafikken og/eller afgørende betydning for afvikling af den gennemkørende trafik. Det tilstræbes, at disse veje holdes farbare døgnet rundt, bl.a. ved præventiv saltning. Snerydning iværksættes ved drivedannelse eller ved et 4 - 7 cm jævnt lag sne.

'Klasse I' saltes/ryddes 50 - 80 gange pr. vinter. Det kan tage op til 2 timer at køre hver rute igennem.

'Klasse II' er trafikveje, der har betydning for afvikling af den lokale nærtrafik f.eks. fordelingsveje i bolig- og industriområder, samt busveje. Saltning og snerydning forventes normalt kun udført i tidsrummet kl. 03.00 - 18.00. Der saltes ved konstateret glatføre og ryddes sne ved drivedannelse, et ca. 10 cm jævnt snelag, eller ved varsling om mere end 10 cm snefald. Der kan forekomme både glat føre og sne på kørebanen. Der kan også forekomme perioder, hvor der kun ryddes i et spor.

'Klasse II' saltes/ryddes 35 - 60 gange pr. vinter. Det kan tage op til 4 timer at køre hver rute igennem.

'Klasse III' er lokalveje som har mindre betydning for afvikling af trafikken. Saltning og snerydning forventes kun udført inden for normal arbejdstid, og kun hvis vagten vurderer, at vejene ikke lever op til den strategi Byrådet har vedtaget. Disse veje bliver altså ikke altid ryddet eller saltet, selvom klasse I og klasse II vejene er ryddet eller saltet.

'Klasse III' saltes/ryddes 10 - 25 gange pr. vinter.

'Klasse IV' veje er lokalveje til enkeltbrugerområder og mindre bolig- og industriveje. Disse veje har laveste prioritet og saltes/ryddes kun i ekstreme vejrsituationer.

'Klasse IV' saltes/ryddes 0 - 10 gange pr. vinter.

Stier

'Klasse I stier' er stier med afgørende betydning for gående og cyklende færdsel. De tilstræbes holdt farbare i tidsrummet mellem kl. 03.00 og 18.00, men visse gener kan forekomme. Snerydning igangsættes ved ca. 10 cm sne eller ved varsling om mere end 10 cm snefald.

'Klasse II stier' er rekreative stier. De ryddes og saltes ikke.

Hvis der kommer så meget sne, at kommunen ikke kan følge med, vil kun det overordnede vejnet blive ryddet, og bussernes nødruteplaner vil så træde i kraft.

På kortet her kan du se, hvordan de enkelte veje er prioriteret.

På kortet her kan du se, hvilke stier og fortove kommunen rydder og salter.