Forberedelser

Frem til beredskabsperiodens start først i oktober foregår der et stort arbejde med mange involverede.

I Miljø og Teknik bliver rutekortene tjekket for at se, om der er kommet nye veje og stier til. Nogle veje og stier kan være nedlagt. Der kan også være ændringer i trafikken, som medfører ændringer i prioriteringen af vejene. 

Aftaler med hjemmehjælpere, brandfolk, skolebusser og andre kommunale aktører meldes klart ud til de involverede.  

I kommunens driftsafdeling begynder mekanikerne at efterse saltsprederne og indkalde kommunens entreprenører for at montere og forberede udstyret til vinteren. Det handler blandt andet om beslag til plovene. Kommunen udleverer også GPS-udstyr til dataopsamling. Alle telefonnumre som er indtastet i kommunens udkaldsrobot bliver tjekket – og eventuelt nye numre bliver indtastet.

Hvis der er nye chauffører på ruterne, kan det være nødvendigt at køre ruten i gennem, så ruten er kendt inden der kaldes ud første gang.

Der opsættes pinde – de såkaldte snestokke - på de veje, der ligger meget åbne. De sættes også op ved eksempelvis el-skabe og andre ting, hvor der er risiko for at ploven kan påkøre dem, når der er meget sne. 

Der bliver bestilt salt, og saltlageret bliver fyldt op.