Når det hele går løs

Når beredskabsperioden hos vintertjenesten begynder i oktober måned, starter vintervagterne samtidig deres vagtordning.

Et typisk vinterdøgn for vintervagten ser sådan ud

Kl. 0.00 Vagten sover forhåbentlig. Han skal nemlig op i nat.

Kl. 2.00 Vagten vækkes af et opkald fra Vejdirektoratets vagtcentral. Vejdirektoratet har besluttet, at der skal saltes på deres veje. Det betyder, at vagten skal tage stilling til om kommunens klasse I veje skal saltes præventivt. Beslutningen træffer vagten ud fra prognoser fra programmet Vejvejr om vejtemperaturer, nedbør, et kig udenfor mm. Præventiv saltning betyder, at vi salter når prognosen lyder på glatte veje. De veje saltes altså inden glatføre er indtruffet.

Kl. 2:30 sidder vagten på vagtstuen for nu skal der ske noget. De præventive ruter er kaldt ud, men det er blevet glat rigtig mange steder. Han beslutter derfor at kalde ud til saltning på kommunens klasse II veje. De saltes først, når der er blevet glat. Vagten laver en melding om vejforholdene i Randers området til Vintertrafik.dk.

Kl. 3.00 Klasse II ruterne begynder nu at melde opstart på ruterne. Det er vigtigt at de er hurtigt fremme, så kommunen er sikker på, at saltet når at virke inden myldretidstrafikken.

Kl. 3.30 Stierne kommer også med i denne omgang, for hvis der er meget glat på vejene, så er der også på stierne. Udkaldet sker med en udkaldsrobot, hvor forskellige handleplaner er lagt ind efter vejklasserne. Driftsafdelingens egne folk og de eksterne entreprenører, som kører for kommunen, modtager et opkald på deres mobiltelefon, som de besvarer med en SMS. Alt registreres i et program som hedder Vinterman. Hvis en chauffør melder, at han ikke kan køre f.eks. pga. sygdom, ringer vagten til en afløser.

Kl. 5.00 Vagten holder øje med dataopsamlingen i Vinterman for at se om der opstår uregelmæssigheder. Der kan være chauffører, som melder ind, at saltsprederen ikke virker som den skal. Han kaldes derfor tilbage til Driftsafdelingen, samtidig med at mekanikervagten kaldes på arbejde. Det kan også være udfald af dataopsamlingen.

KL. 6.00 Vagten holder forsat øje med udviklingen i vejret. Hvis der begynder at komme prognoser om store snemængder, kan udkaldet ændres til snerydning. Det sker i henhold til den strategi Byrådet har besluttet.

Kl. 7.00 Nogle af ruterne er ved at være færdige og kommer derfor tilbage til Driftsafdelingen. Hvis det forventes, at der skal saltes igen næste nat, får de et læs salt med, så de kan stå klar til hurtig udrykning. Hvis der har været isslag, skal det nu besluttes om klasse III og IV vejene også skal saltes. De saltes normalt kun i ekstreme vejrsituationer.

Kl. 8.00 Efterhånden som ruterne meldes færdige i Vinterman, kommer der mere ro på og vagten begynder på sine normale opgaver.

Kl. 10.30 Prognoserne ser stadig gode ud, og der ser ikke ud til at komme sne.

Kl. 15.00 Det tjekkes om meldingen til Vintertrafik.dk fortsat er den gældende ellers tilrettes den. Vagten tager hjem for at slappe af og sove.

Kl. 19.00 Vagten åbner lige Vejvejr for at se hvordan prognoserne for nattens vejr ser ud. Vejdirektoratet ringer igen og klasse I ruterne kaldes derfor ud endnu engang.

Kl. 22.00 Vagten kigger lige udenfor for at fornemme vejret.

Kl. 0.00 Vagten sover. Snart starter et nyt vagtdøgn med flere udkald.